Svært ved motorik træning

Normal motorisk udvikling har meget vide rammer. Forskellen kan bero på mange ting f.eks.: barnets størrelse, kropsbygning, temperament, nysgerrighed, muskelspænding, omgivelsernes påvirkning og meget mere.

Det er vigtigt i denne periode af barnets liv at støtte op om barnets færdigheder og hjælpe dem videre med nye med tanke på skolegang i fremtiden, vigtigst er det dog at barnet stille og roligt udvikler sig og er nysgerrigt og samspil med sine omgivelser.

En baby kan være det nemmeste barn, indtil verden skal til at udforskes lidt mere. Måske vil barnet/babyen ikke rulle rundt, vil kun bruge den ene arm, gør ingen tiltag til at finde fødderne eller noget lignende.

Der kan være flere årsager til dette – og også til at det større barn ikke kan eller vil det forventelige

  • Måske forlanger forældrene mere end barnets alder tillader.
  • Måske er barnet ikke nået så langt i sin udvikling, som det skulle ifølge bøgerne, og så kommer udviklingen pludselig nogle dage/uger senere uden problemer.
  • Måske har barnet været ”nurset” for meget og trænger til at finde sin egen tid og ro til at finde den motoriske udvikling. Derfor tager det lidt længere tid end forventet at nå sin motoriske udvikling.
  • Måske har barnet haft et kiss- eller et kidd-syndrom (se mere under kiss-kidd syndrom) og har haft svært ved at udvikle sig motorisk rigtigt. Giv tid og ro. Og så kræver det ekstra tid, hvor forældrene ligger på gulvet og leger med og aktiverer deres barn.

Hvis barnet f.eks. ikke vil ligge an til at kravle, kræver det ekstra træning af vores motorik øvelser 0-1 år.

Barnet kan også have en biomekanisk dysfunktion / fejlstilling i nakke- eller rygsøjlen, som bevirker, at barnet har svært ved at bevæge sig. En kiropraktor vil ved en undersøgelse kunne fastslå dette. Hvis der ikke er biomekanisk dysfunktion, vil kiropraktoren anvise, hvad der i øvrigt kunne være en behandlingsmulighed

Da motorik er lig med kontrol over bevægelse, og børn har fra de er helt små, en naturlig lyst og behov for at bevæge sig og være fysisk aktive, spiller kroppen derfor en central rolle for barnets læring og udvikling. Så selvom børns motorik kan variere meget, alt efter hvor meget de er blevet stimuleret fra de er helt små, er der alligevel nogle motoriske milepæle som normalt udviklede børn bør kunne.

Der er det vigtigt at give barnet den tid, det har brug for, for at udvikle sig. Vigtigst er det, at barnet stille og roligt hele tiden udvikler sig og er nysgerrigt og i kontakt med omverdenen.


KIROPRAKTISK CENTER
CENTRUMPLADSEN 21 – SVENDBORG – 62 22 85 85