Kontakt

Charlotte Riber

Kiropraktor

Lise Thode Larsson

Kiropraktor og fysioterapeut

Kiropraktisk Center
ved Riber, Larsson og Jørgensen
Centrumpladsen 21, Svendborg

www.kirosydfyn.dk

www.kiropraktorlangeland.dk

kontakt@kirosydfyn.dk

kiropraktor5900@gmail.com

TLF 62 22 85 85

KIROPRAKTISK CENTER
CENTRUMPLADSEN 21 – SVENDBORG – 62 22 85 85