Tidlig start med motorik- og legetræning gør dit barn fysisk bevidst, social og følelsesmæssig sikker og klar til livet. Lad babyens og småbarnets udvikling foregå med sunde udfordringer under trygge rammer.
Motorik- og legetræning er ligeværdig aktivitet og samvær, hvor far/mor er aktive rollemodeller. Når et barn fra det er baby balancerer på ryggen af sin mor eller svinges med hoved nedad af far, er dette en tillidsøvelse, hvor barnet erfarer at forældrene er stærke og kan passe på det.

I dag laver børn mange stillesiddende aktiviteter, som f.eks. at spille computer, læse med de voksne eller se på en tablet/iPad. I mange familier har disse aktiviteter taget overhånd og børnene har brug for grundlæggende lege som at løbe, hoppe, svinge sig, kaste noget, gribe noget eller brydes.

Der er tal fra 13 sjællandske kommuner, der viser, at antallet af før-skolebørn med motoriske udfordringer er steget fra 25,9 % i 2010 til 31,4 % i 2014, skriver TV2.dk i maj 2015.

Der er tal fra 13 sjællandske kommuner, der viser, at antallet af før-skolebørn med motoriske udfordringer er steget fra 25,9 % i 2010 til 31,4 % i 2014, skriver TV2.dk i maj 2015.

KIROPRAKTISK CENTER
CENTRUMPLADSEN 21 – SVENDBORG – 62 22 85 85