Omsorg og tilknytning til babyen

Et lille barn, som har kronisk uro f.eks. i form af dårlig søvn, spisebesvær og utrøstelig gråd, kan have svært ved at have tæt kontakt til forældrene.

I denne forbindelse er det vigtigt først at iagttage eller undersøge om barnet har fysisk mulighed for at have den nære fysiske kontakt. F.eks. kan mange børn med en fastlåsning i nakke og/eller ryg have svært ved at ligge i farens eller morens arme med forældre-øjenkontakt eller holde maven tæt ind til farens eller morens krop, måske fordi barnet synes det er mere behageligt at være i flitsbue-stilling eller holder hovedet i sin favoritstilling, som er væk fra øjenkontakten.

Nyere forskning viser at en god start livet er af stor betydning for følelser og relationer med andre mennesker senere i livet. En nær og tryg relation til mor og far giver sikkerhed og selvtillid og danner grundlaget for positive relationer til andre. Det giver ballast til livet og dets udfordringer.

I Kiropraktisk Center Sydfyn arbejder vi, såfremt forældrene ønsker det, med at skabe den gode forbindelse og kontakt mellem barn og forældre. Først sikrer vi, at barnet ikke har nogen fysiske hindringer/ fastlåsninger i nakke eller ryg, derefter anviser vi f.eks. nogle nemme øvelser eller hjælpeforanstaltninger, som kan bruges hjemme.KIROPRAKTISK CENTER
CENTRUMPLADSEN 21 – SVENDBORG – 62 22 85 85