Som kiropraktorer er vi eksperter i undersøgelse og behandling af bevægeapparatet samt i barnets motoriske udvikling. Dysfunktioner i ovenstående kan have stor indflydelse på barnets velvære.I Kiropraktisk Center ser vi børn med mange forskellige problemstillinger. Det kan være et barn der græder meget, har svært ved at die, har søvnproblemer, har ondt i maven, har begrænset bevægemønster, asymmetriske fejlstillinger i kroppen med mere.
Ovenstående problemstillinger kan have flere årsager. Vores udgangspunkt er bevægeapparatet. Derfor undersøger vi barnet og ser bl.a. efter fejlstillinger, indskrænkede bevægemønstre eller andre biomekaniske forhindringer. Ofte finder vi en låsning(biomekanisk dysfunktion) eller begrænsning i bevægeapparatet, hvilket kan være årsagen til barnets ubehag.Dysfunktionen kan bl.a. være opstået under graviditeten, fødslen, i forbindelse med traume eller lignende.
KISS/KIDD er en diagnose der ofte stilles for disse børn.
Hvis vi finder en biomekanisk dysfunktion, behandler vi denne ved meget lette og præcise tryk og/eller ved brug af Activator. Behandlingen tilpasses selvfølgelig barnets alder og størrelse. De fleste børn behandles 3-4 gange og oplever meget få bivirkninger – utilfredshed som værende den værste.Hvis et barn har brug for støtte i forhold til korrekt udvikling af bevægemønstre, anviser vi motorisk træning som forældrene kan lave sammen med barnet.
Det er også vigtigt for os, at informere forældrene om deres barns diagnose, konsekvensen heraf samt hvad de selv kan gøre hjemme.
Behandlingen afhjælper de dysfunktioner der blev fundet ved undersøgelsen. Når barnet kan bevæge sig frit, skabes optimale forhold for barnets udvikling. Endvidere fjerner behandlingen ofte symptomer som ubehag, utrøstelig gråd, søvnproblemer, ammeproblemer, asymmetri mm.

KIROPRAKTISK CENTER
CENTRUMPLADSEN 21 – SVENDBORG – 62 22 85 85